RAID ile GB cinsinden disk alanını hesaplayın.

Kapasite
GB / GiB

Hata Töleransı